Informacje

dodatkowe informacje o naszej restauracji..

REGULAMIN

      Regulamin promocji „-50% na pierwsze zamówienie
 1. Organizatorem promocji jest Restauracja Rosso KAROL FIJAŁKOWSKI, PUSZCZYKA 9, 02-785 WARSZAWA, PL, NIP: 9512298421
 2.   Uczestnikiem   promocji może być każda osoba, która dokona pierwszego zakupu   online na stronie https://www.restauracjarosso.pl.  
 3. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
  • Rabat udzielany jest osobie ,która po raz pierwszy dokona zakupu online
  • Rabat procentowy jest możliwy do uzyskania poprzez wpisanie w koszyku zakupów kodu rabatowego, otrzymanego z systemu po wpisaniu przez kupującego adresu mail oraz numeru telefonu.
  • Uzyskany rabat nie sumuje się, z innymi promocjami.
  • Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • Kod rabatowy jest ważny tylko i wyłącznie jeżeli zamawiający dokona zakupu z dostawą , a adres dostawy jest odnotowany po raz pierwszy w systemie. Organizator ma prawo do odmowy udzielenia rabatu jeżeli kupujący zmieni adres mail i numer telefonu a adres dostawy jest w bazie organizatora.
 4. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres mail info@restauracjarosso.pl. w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.